วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมงานครบรอบ 111 ปี วันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ณ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสครบรอบ 111 ปี วันชาติแห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หรือวันดับเบิลเท็น (Double Tenth) เป็นช่วงเวลาที่ชาวไต้หวันกว่า 23 ล้านคนร่วมกันเฉลิมฉลองเสรีภาพ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระดับโลกที่ได้มาอย่างยากลำบาก อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาให้คำมั่นต่อการสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับพันธมิตรทางการทูตและกลุ่มประเทศซึ่งมีแนวคิดใกล้เคียงกันอีกครั้ง เพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก

.

[su_custom_gallery source=”media: 85236,85237,85238,85239,85240,85241″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]