วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก คณะอนุกรรมการกฎหมาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สกว.

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 สำนักวิจัยฯ ต้อนรับ คณะดูงานจาก คณะอนุกรรมการกฎหมาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สกว. ในการดูงานเกี่ยวกับ การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ประธานอนุกรรมการกฎหมาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแโจ้ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

[su_custom_gallery source=”media: 85218,85217,85216,85215,85214,85213,85210,85212″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]