วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแสดงกับยินดีครับผู้อำนวยการกองกลางคนใหม่

วันพุธที่ 5 ตุลาคม  2565 ที่ผ่านมา บุคลากรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สังกัดงานอำนวยการ กองกลาง เข้าร่วมแสดงกับยินดีครับ นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คนใหม่