วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 – 2565 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566