วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พลเอก ดร. แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พลเอก ดร. แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา
ด้วย พลเอก ดร. แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพืชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ. 2537 ถึงแก่อนิจกรรม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ขณะนี้ เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาร้อยปี ปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ภาพ : งานประสานงาน กรุงเทพ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[su_custom_gallery source=”media: 85138,85139,85141,85142,85143,85144,85145,85146,85147,85148,85149,85150″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]