ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยหัวหน้างาน บุคลากร เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 นางพัชรี คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรกองกลาง   เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศาลเจ้าแม่โจ้ และศาลเจ้าพ่อโจ้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่