วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ติดตามและเยี่ยมชมศูนย์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

03 ต.ค. 2022
22

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น. อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กล่าวต้อนรับผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมการสัมมนาการสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบและการสร้างวิทยากรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในสถานศึกษา ระยะที่ 1 โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวรายงานโดย นายกิตติเกษม นิ่มสะอาด ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน หัวหน้าศูนย์เกษตรอินทรีย์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้เข้าร่วมงาน และให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในสถานศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อดังนี้ 1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบและการสร้างวิทยากรตามมาตรฐานเกษตร อินทรีย์ในสถานศึกษา 2. สรุปผลการพัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ต้นแบบของมหาวิทยาลัย 3. ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นการดำเนินงานโครงการฯ และผู้บริหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบสื่อการสอนที่เกี่ยวข้องในการสร้างองค์ความรู้ตามมาตรฐานฯ ณ อาคารศาสตร์พระราชา (ดอยมะเกี๋ยง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

.

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

.

[su_custom_gallery source=”media: 85104,85105,85106,85107,85108,85109,85110,85111,85112,85113,85114,85115,85116,85117,85118,85119,85120,85121,85122″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีบวงสรวงขึ้นศาลใหม่เจ้าพ่อขุนณงลักษณ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรควิด – 19 เข็มแรก
ม.แม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ หอพักนักศึกษา เพื่อรองรับการรายตัวเข้าหอพัก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลแพร่ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ จัดประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10