วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท แอลไลแอนซ์ ฟู้ด เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหาร

27 ก.ย. 2022
10

ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท แอลไลแอนซ์ ฟู้ด เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านอาหาร ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.เขมณัฏฐ์ หล่อศรีศุภชัย กรรมการบริหารฝ่ายผลิต บริษัท แอลไลแอนซ์ ฟู้ด เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด เป็นตัวแทนฝ่ายบริษัท แอลไลแอนซ์ ฟู้ด เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด ซึ่งการลงนามร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารทางเลือก และค้นคว้าวิจัยศักยภาพของอาหารที่จะนำคุณประโยชน์สู่ผู้บริโภค การตลาดของการผลิตภาคการเกษตร และเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

[su_custom_gallery source=”media: 85068,85069,85070,85071,85072,85073,85074,85075,85076,85077,85078,85079,85080,85081,85082,85083,85084,85085,85086″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]