วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ ในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565

.

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยบุคลากรสถานีวิทยุ ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ ในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2565 เกษียณสุขใจสายใยชาวแม่โจ้ แก่ผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างาน และนักจัดรายการสถานีวิทยุ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณร่วมน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ ณ ศูนย์ประชุมและการบริการฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.