กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดโครงการทบทวนบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

วันที่ 20 – 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมยี่เป็ง โรงแรมมีเลียเชียงใหม่ ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวนั้น เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

.

[su_custom_gallery source=”media: 84918,84919,84920,84921,84922,84923,84924,84925,84926,84927,84928,84929,84930,84931,84932,84933,84934,84935,84936,84937,84938,84939″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]