วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ม.แม่โจ้ เก็บเกี่ยวผลผลิตดอกกัญชาสดเพื่อให้ประโยชน์ทางการแพทย์ เตรียมส่งมอบกรมการแพทย์

 

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานในพิธีตัดช่อดอกกัญชาช่อแรกภายในโรงเรือนอัจฉริยะของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมม, นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม, นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์, ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้, รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันเก็บเกี่ยวดอกกัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทยช่อดอกแรก ในโครงการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาทางการแพทย์ 12,000 ต้น ในระบบเกษตรอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม พร้อมทั้งปลูกกัญชาเพื่อศึกษาวิจัยการปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมแบบกลางแจ้ง (Outdoor) เป็นต้นแบบใช้ทางการแพทย์ในระดับครัวเรือน ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์องค์การเภสัชกรรมและมหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 8508,8509,8510,8511,8512,8513,8514,8515,8516,8517,8518,8519,8520,8521,8522,8523,8524,8525,8526,8527,8528,8529,8530,8531,8532,8533,8534,8535,8536,8537,8538,8539,8540,8541,8542,8543,8544,8545,8546,8547,8548,8549,8550,8551,8552,8553,8554,8555,8556,8557,8558,8559,8560,8561,8562,8563,8564,8565,8566,8567,8568,8569,8570,8571,8572,8573,8574,8575,8576,8577,8578,8579,8580,8581,8582,8583,8584,8585,8586,8587,8588,8589,8590,8591,8592,8593,8594,8595,8596,8597,8598,8599,8601,8603,8604,8605,8606,8607,8608,8609,8610,8611,8612,8613,8614,8615,8616,8617″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน