วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัด “พิธีไหว้ครูทางศิลปดนตรี” ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา งานดนตรีและนันทนาการ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการไหว้ครูศิลปะทางดนตรีและนันทนาการ ประจำปี 256 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้นักศึกษาและผู้สนใจที่มีความสามารถในการแสดงได้มาแสดงออกถึงการเคารพบูชาผู้ให้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ทางด้านการแสดงที่ได้ล่วงลับไปและยังเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษา และยังทำให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และพบปะครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนวิชา ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

.

ข่าว : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เครือข่าย MJU RADIO NEWS

.

[su_custom_gallery source=”media: 84869,84870,84871,84872,84873,84874,84875,84876,84877,84878,84879,84880,84881,84882,84883,84884,84885,84886″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง