คณะนักศึกษาและคณาจารย์ จากโครงการปริญญาโทส่งเสริมและการจัดการนวัฒกรรมเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดูงานด้านการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ยอินทรีย์ มาตรฐาน IFOAM

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาและคณาจารย์ จากโครงการปริญญาโทส่งเสริมและการจัดการนวัฒกรรมเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านการส่งเสริมและจัดการเกษตร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ถ่ายทอดองค์ความรู้ แล้วพาเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานด้านการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ยอินทรีย์ มาตรฐาน IFOAM เพื่อเป็นปัจจัยในการผลิตพืชอินทรีย์ การปลูกกัญชาอินทรีย์เพื่อการแพทย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

[su_custom_gallery source=”media: 84848,84849,84850,84851,84852,84853,84854,84855,84856,84857,84858,84859,84860,84861″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]