บุคลากรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมอบรมเครือข่ายสื่อวิทยุเสียงอเมริกา (Voice of America)

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565  ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพมหานคร  นายวีระยุทธ แสนสุข ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และ นางสาวประภาพร ขุนนา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย  เข้าร่วมอบรม การรู้เท่าทันสื่อ: ทำความเข้าใจกับข้อมูลที่ผิดและการบิดเบือนข้อมูล ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2565 และพิธีมอบประกาศนียบัตรจากคุณ Ningrum Spicer ผู้อำนวยการควบคุมการกระจายเสียงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ (U.S. Agency for Global Media: USAGM)  คุณรัฐพล อ่อนสนิท หัวหน้าภาคภาษาไทย (Thai Service Chief)  และคุณ ปริชัย ศตะสุข เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด (U.S. Agency for Global Media: USAGM) ประจำประเทศไทย   ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทนเครือข่ายสื่อวิทยุเสียงอเมริกา (VOA) จากทุกภูมิภาคในประเทศ จำนวนกว่า 40 คนในครั้งนี้ วิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย อาจารย์แพท พัฒนพงศ์ แสงธรรม จากคณะศิลปศาสตร์ (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,คุณวารินทร์ สัจเดว เป็นผู้ประกาศข่าว, นักจัดรายการวิทยุ   สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวเพื่อให้เกิดเท่าทันเนื้อหา แพลตฟอร์มดิจิทัล  โซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งจัดโดย U.S. Agency for Global Media: USAGM  ประจำประเทศไทย

.

[su_custom_gallery source=”media: 84824,84825,84826,84827,84828,84829,84830,84831,84832,84833,84834,84835,84836,84837,84838,84839,84840″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]