มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

.
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และนางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน หัวหน้างานประสานงาน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ซึ่งสิ้นชีพิตักษัย เนื่องจากอาการปอดอักเสบติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
.
.
[su_custom_gallery source=”media: 84803,84804,84805,84806,84807,84808,84809,84810,84811,84812,84813,84814,84815,84816″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]