วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.09 น. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญให้สัตว์ทดลอง ภายใต้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนการเสียสละของสัตว์ทดลองดังกล่าวในการเป็นสิ่งศึกษาหรือสิ่งทดลองของคณะฯ และให้ผู้เกี่ยวข้องได้แสดงการขอบคุณต่อสัตว์ทดลองที่เสียสละชีวิตเพื่อเป็นสิ่งศึกษาของนักศึกษา และเป็นการสร้างธรรมเนียมที่ดีในการรู้จักการตอบแทนคุณผู้มีพระคุณ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา คณะฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ (Youtube : Mju Channel) เพื่อเป็นช่องทางใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมกิจกรรมดังกล่าว

.

[su_custom_gallery source=”media: 84740,84741,84742,84743,84744,84746,84747″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]