วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ (สปป.ลาว) ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การบริการวิชาการ

02 ก.ย. 2022
10
วันที่ 2 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และอาจารย์ประจำหลักสูตร เดินทางเยือน Souphanouvong University (SU) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี Assoc. Prof. Vixay Chansavang, President of SU พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ซึ่ง SU และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกันมายาวนาน ครั้งนี้ได้มีการหารือความร่วมมือทางวิชาการในการสานต่อกิจกรรมด้านต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การบริการวิชาการ โดยเน้นการทำหลักสูตรที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรและนักศึกษาจาก SU ที่มีความสนใจจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ คณะต่าง ๆ ได้มีการจัดทำข้อตกลง (MOA) ร่วมกับคณะของ SU ซึ่งมีการสานต่อกิจกรรมตามความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง
————————————-
2 September 2022, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma together with the executives, deans, deputy deans, and heads of the programs visited Souphanouvong University (SU), Lao PDR. On this occasion, Assoc. Prof. Vixay Chansavang, President and the executives welcomed the delegation from MJU. The two parties took this opportunity to renew their MOU to continue their long partnership. They also discussed academic collaborations including personnel and student exchange program, co-research project, study program development, and academic services in terms of technology application. MJU is also ready to support personnel and student from SU with scholarships to pursue their study at MJU. On top of that, faculties from MJU has signed MOUs with faculties from SU to expand the relationship between the two institutions.
.
ข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
.
[su_custom_gallery source=”media: 84590,84591,84592,84593,84594,84595,84596,84597,84598,84599,84600,84601,84602,84603,84604,84605,84606,84607,84608,84609,84610,84611,84612,84613,84614,84615,84616,84617,84618,84619,84620″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]