วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ ภาคเหนือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรและนักศึกษา

วันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ ภาคเหนือ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และอาจารย์ประจำหลักสูตร เดินทางเยือน Northern Agriculture and Forestry College (NAFC) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี Dr. Outhai Soukkhy, Director of NAFC พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ซึ่ง NAFC และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกันมายาวนาน ครั้งนี้ได้มีการลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง 2 สถาบัน พร้อมกับหารือในการสานต่อกิจกรรมตามความร่วมมือให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การวิจัย และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรและนักศึกษาจาก NAFC ที่มีความสนใจจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
————————————————-
1 September 2022, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma together with the executives, deans, deputy deans, and heads of the programs visited Northern Agriculture and Forestry College (NAFC), Lao PDR. On this occasion, Dr. Outhai Soukkhy, Director and the executives welcomed the delegation from MJU. The two parties took this opportunity to renew their MOU to continue their long partnership. They also discussed academic collaborations including personnel and student exchange program, co-research project, and study program development. MJU is also ready to support personnel and student from NAFC with scholarships to pursue their study at MJU.
.
ข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์
.
[su_custom_gallery source=”media: 84547,84548,84549,84550,84551,84552,84553,84554,84555,84556,84557,84558,84559,84560,84561,84562,84563,84564,84565,84566,84567,84568,84569,84570,84571,84572,84573,84574,84575,84576,84577,84578,84579,84580,84581,84582,84583,84584,84585,84586,84587″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]