คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทำขวัญควาย ประจำปี 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการทำขวัญควาย เพื่อเป็นการขอขมาควายและระลึกถึงบุญคุณของควาย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคลากรและตัวแทนนักศึกษาของคณะฯ ณ ลานด้านหน้าคณะฯ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ (Youtube : Mju Channel) เพื่อเป็นช่องทางใหม่ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมกิจกรรมดังกล่าว

ข่าว :  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

[su_custom_gallery source=”media: 84523,84524,84525,84526,84527,84528,84529,84530,84531,84532,84533,84534,84535,84536,84537,84538,84539,84540,84541,84542,84543″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]