วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยือน มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการสานความสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และอาจารย์ประจำหล้กสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินทางเยือน National University of Laos (NUoL) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี Prof. Dr. Houngphet Chanthavong รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณบดี NUoL ให้การต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการสานความสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และลงนามต่ออายุความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทั้งนี้ ได้มีการหารือระหว่างคณะของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างกิจกรรมความร่วมมือกันในการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนร่วม 2+2 การทำวิจัยร่วม การบริการวิชาการในเรื่อง Innovation and Technology รวมถึง การสนับสนุนทุนการศึกษาจากคณะต่าง ๆ และทุนการศึกษาการแหล่งทุนอื่น ๆ ให้กับบุคลากรและนักศึกษาจาก NUoL เพื่อมาศึกษาที่คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งนี้ได้มีการเยี่ยมชมสถานที่ภายใน NUoL อาทิ ห้องสมุด สถาบันขงจื้อ หอพักนักศึกษา

 

31 August 2022, Associate Professor Dr. Weerapon Thongma together with the executives, deans, deputy deans, and heads of the programs from Maejo University (MJU) visited National University of Laos (NUoL) in Lao PDR. On this occasion, Professor Dr. Houngphet Chanthavong, Vice President, the executives, and deans of NUoL welcomed the delegation from MJU and discussed academic collaborations in terms of exchange programs and MOU renewal. Moreover, they have exchanged opinions regarding 2+2 programs, co-research projects, academic services for innovation and technology between the faculties of the two institutions. The two parties have considered scholarship support for personnel and students from NUoL to pursue study at MJU. The MJU delegation also visited a few places at NUoL such as the library, Confucius Institute, and student dormitories.

.

ข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์

.

[su_custom_gallery source=”media: 84499,84500,84501,84503,84504,84505,84506,84507,84508,84509,84510,84511,84512,84513,84514,84515″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

.