วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่งมอบช่อดอกกัญชาแห้ง 150 กิโลกรัมให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัดร่วมกันส่งมอบช่อดอกกัญชาแห้งให้กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จำนวน 150 กิโลกรัม มูลค่า 3 ล้านบาท

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการทำพิธีส่งมอบช่อดอกกัญชาแห้ง จำนวนทั้งสิ้น 150 กิโลกรัม มูลค่า 3 ล้านบาทให้กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมี นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,นายแพทย์เทวัญ ขวัญธานี  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร, นายปิยะพงษ์ พุกะนัดด์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และนายปิยะทัศน์ ใจเย็น แพทย์แผนไทยชำนาญการ มาเป็นคณะรับมอบช่อดอกกัญชาแห้งในครั้งนี้

ศ ดร. อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ กล่าวว่า การส่งมอบช่อดอกกัญชาแห้งให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนั้นเป็นไปตามบันทึกความร่วมมือขอสนับสนุนช่อดอกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีการส่งมอบช่อดอกกัญชาแห้งไปแล้วไปแล้วหนึ่งครั้ง จำนวน 100 กิโลกรัม และครั้งนี้เป็นส่งมอบครั้งที่ 2 อีกจำนวนทั้งสิ้น 150 กิโลกรัม ซึ่งในการส่งมอบครั้งที่ 2 นี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้และบริษัท เค ที พี แอสโซซิเอท จำกัด ได้ดำเนินโครงการผลิตช่อดอกกัญชาแห้งจากสายพันธุ์กัญชาไทยคุณภาพสูงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในรูปแบบการปลูกในโรงเรือน (Indoor) เพื่อส่งมอบให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ศ ดร. อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ได้ดำเนินโครงการผลิตช่อดอกกัญชาแห้งจากระบบผลิตกัญชาไทยคุณภาพสูง มาตั้งแต่ปี พ.ศ 2562 ซึ่งได้ดำเนินการปลูกทั้งในรูปแบบโรงเรือนและแปลงปลูกกลางแจ้ง ในระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม และได้ดำเนินโครงการปลูกมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดพื้นที่ปลูกกัญชาเพิ่มขึ้นอีกหลายแปลง โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ผลิตช่อดอกกัญชาแห้งส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แล้วจำนวน 7 ครั้ง คือ คือกรมการแพทย์จำนวน 400 กิโลกรัม องค์การเภสัชกรรมจำนวน 22 กิโลกรัม มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 50 กิโลกรัม มหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน 69 กิโลกรัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจำนวน 161 กิโลกรัม โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีจำนวน 598.3 กิโลกรัม และส่งมอบให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในครั้งที่ 1 จำนวน 100 กิโลกรัม รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,400.3 กิโลกรัม

.

 

[su_custom_gallery source=”media: 84466,84467,84468,84469,84470,84471,84472,84473,84474,84475,84476,84477,84478,84479,84480,84481,84482,84483,84484,84485,84486,84487,84488,84489,84490,84491″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]