วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

โลตัสมอบรถควบคุมอุณหภูมิแก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรเกษตรธรรมชาติ) เพื่อนำไปใช้ในการขนส่งผลผลิตจากแหล่งเพาะปลูก ในโครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตรงจากเกษตรกร (Direct Sourcing Model)

เมื่อเร็วๆ นี้ โลตัส มอบรถควบคุมอุณหภูมิจำนวน 12 คัน ให้เกษตรกร กลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจ 9 กลุ่มทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการขนส่งผลผลิตจากแหล่งเพาะปลูก ใน “โครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตรงจากเกษตรกร (Direct Sourcing Model)” ของโลตัส เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์สินค้าเกษตร ทำให้เกษตรกรมีโอกาสเพิ่มรายได้ และลูกค้าได้ผักผลไม้สดใหม่คุณภาพสูง

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า โลตัส เดินหน้าตามพันธสัญญาในการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและเกษตรกรไทยสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมในระดับนโยบาย การมีแผนงานที่ชัดเจนในการเพิ่มปริมาณการรับซื้อสินค้าเกษตรและสินค้าเอสเอ็มอี ไปจนถึงการช่วยพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถเพื่อให้เอสเอ็มอีและเกษตรกรสามารถขยายตลาดผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ด้วย ปัจจุบัน โลตัส รับซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกร 1,500 ครัวเรือนทั่วประเทศโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในส่วนของการพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดและเติบโตในช่องทางอื่น ๆ

“โลตัส ได้มอบรถควบคุมอุณหภูมิจำนวน 12 คัน ให้เกษตรกร กลุ่มสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน 9 กลุ่ม ใน 4 ภาคทั่วไทย เพื่อนำไปใช้ขนส่งและกระจายผลผลิตในกิจการของกลุ่ม ซึ่งการใช้รถควบคุมอุณหภูมิจะทำให้เกษตรกรสามารถขนส่งผลผลิตโดยคงคุณภาพความสดใหม่ ลดความเสียหายหรือเสื่อมสลายของผลผลิต ยืดระยะเวลาการเก็บรักษาได้นานขึ้น จึงทำให้ไม่เสียน้ำหนัก สามารถขนส่งผลผลิตที่ผ่านมาตรฐาน สร้างโอกาสในการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้ ส่งมอบผลผลิตที่สดใหม่คุณภาพสูงจากแหล่งผลิตถึงสาขาของโลตัส และส่งตรงถึงมือผู้บริโภค”

กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับมอบรถควบคุมอุณหภูมิในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบางท่าข้าม จ.สุราษฎร์ธานี
2. วิสาหกิจชุมชนจะนะผักปลอดภัย จ.สงขลา
3. วิสาหกิจชุมชนผักแปลงใหญ่ตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
4. สหกรณ์การเกษตรประตูป่าจำกัด จ.ลำพูน
5. ชมรมส่งเสริมอาชีพอิสระคนพิการอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่
6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา จ.ขอนแก่น
7. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จ.หนองคาย
8. นิคมสหกรณ์หนองบัว (กลุ่มสายใจไทย) จ.สุโขทัย
9. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ) จ.เชียงใหม่

โดยรถควบคุมอุณหภูมิจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในกิจการของกลุ่มนั้น ๆ ด้านการขนส่งและกระจายผลผลิตทั้งผักและผลไม้ เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ผักคะน้า ผักชีฝรั่ง ผักบุ้งจีน ใบกะเพรา โหระพา ต้นหอม ฟักทอง เป็นต้น เช่นการขนส่งผักจากโรงคัดไปส่งที่สาขา การขนส่งผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงกลุ่มเกษตรกรเครือข่าย นอกจากนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะนำรถขนส่งที่ได้รับไปใช้ในการขนส่งผักและผลไม้ที่จำหน่ายไม่หมดในสาขาของโลตัสในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ในโครงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต่อยอดการศึกษาวิจัยการลดขยะอาหาร (food waste) ผ่านการนำเศษอาหารไปใช้ประโยชน์

.

[su_custom_gallery source=”media: 84408,84409,84410,84412,84413,84414,84415,84416,84417,84418″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
มหาวิทยาลัยแแม่โจ้หารือความร่วมือทางวิชาการ College of Management, College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร และเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
ผู้บริหารเข้าพบผู้บริหารบริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์ สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้” ซึ่งในปีนี้มีจำนวน 34 ท่าน