ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 ส.ค. 2022
10
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ภาพ : กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้