คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงเสามงคลอาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล Village of AgTech Makers (VAM)

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจและ อาจารย์ ดร.กัลย์  กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ร่วมกับคุณปรัชญา  โกมณี ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ทำพิธีลงเสามงคลอาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล Village of AgTech Makers (VAM) เพื่อความสิริมงคล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

.

ข่าว : คณะบริหารธุรกิจ

[su_custom_gallery source=”media: 84368,84367,84366,84365,84364,84363,84362,84361,84360,84359,84358,84357,84356,84355,84354,84353,84352,84351,84350,84349,84348,84347,84346,84345,84344,84343″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]