วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บริษัท อารมณ์ดีฟาร์ม จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นางณัฏฐ์นรี วงศ์เอี่ยมสิริ  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท อารมณ์ดี จำกัด  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร  โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และปัจจัยการผลิตภาคการเกษตรและเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ต่อไปนี้เรียกว่า “โครงการ” ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ในลักษณะของการร่วมกันสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมการเกษตร และร่วมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  ๑.๑  การเรียนการสอน ๑.๒  การวิจัยและพัฒนา  ๑.๓  การบริการทางวิชาการ  ๑.๔  การฝึกงานของนักศึกษา    ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เครือข่าย MJU RADIO NEWS)

 

[su_custom_gallery source=”media: 84192,84191,84190,84189,84188,84187,84186,84185,84184,84183″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (online conference)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ
ม.แม่โจ้ มอบเม็ดยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรสกัด และน้ำยาบ้วนปาก ให้จังหวัดเชียงใหม่