มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร
.
ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (เครือข่าย MJU RADIO NEWS)
.
[su_custom_gallery source=”media: 83681,83682,83683,83684,83685,83686,83687,83688,83689,83690,83691,83692,83693,83694,83695,83696,83697,83698,83699,83700,83701,83702,83703,83704,83705,83706″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]