วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ อำเภอร้องกวาง จัด “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ อำเภอร้องกวางโดยนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง มอบหมายให้ นายปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานนำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกส่วนงาน คณะจิตอาสาพระราชทาน นักศึกษาและพสกนิกรชาวอำเภอร้องกวางทุกหมู่เหล่า จัดกิจกรรม“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกข้าวนาดำ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ณ ฟาร์มสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ปัจจุบัน โดยเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการทำนา ตั้งแต่เริ่มเตรียมพื้นที่ การเพาะกล้า ถอนกล้า การปลูกข้าวนาดำ ซึ่งต่อไปจะเป็นแปลงสาธิตและฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติในการดูแลรักษาให้ต้นข้าวเจริญเติบโตจนให้ผลผลิต และสามารถเก็บเกี่ยวได้ในวันพ่อแห่งชาติได้ต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากเป็นกิจกรรมเสริมความรู้ ฝึกทักษะแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจแล้ว ยังเป็นกิจกรรมเสริมความรักใคร่ สมานสามัคคีแก่นักศึกษา บุคลากรที่ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

.

ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เครือข่าย MJU RADIO NEWS

.

[su_custom_gallery source=”media: 83487,83488,83489,83490,83491,83492,83493,83494,83495,83496,83497,83498,83499,83500,83501,83502,83503″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]