วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและเพิ่มโอกาสการศึกษา องค์ความรู้ใหม่ๆของนักเรียนและบุคลากร

.
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และนายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เป็นผู้ลงนาม โดยมีผู้บริหาร บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ และครูโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ร่วมเป็นสักขีพยาน  สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้การเพิ่มโอกาสในการศึกษาแบบต่อเนื่องโดยการให้โควต้านักศึกษา การเพิ่มโอกาสในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและบุคลากรที่เข้าศึกษาต่อ การวิจัยและใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ
.
ข่าว : คณะบริหารธุรกิจ
.
[su_custom_gallery source=”media: 83414,83415,83416,83417,83418,83419,83420,83421,83422,83423,83424,83425,83426,83427,83428,83429,83430″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]