มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ นางบุษบัน โชติกสวัสดิ์ เมย์ อดีตผู้อำนวยการกองกลาง

เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ นางบุษบัน โชติกสวัสดิ์ เมย์ อดีตผู้อำนวยการกองกลาง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง  1 มีนาคม 2537 – 30 กันยายน 2552 สังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ตั้งแต่วันที่ 9 – 14  สิงหาคม 2565  ณ ศาลา 5 วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอลตาลศักดิ์สิทธิ์)
.

[su_custom_gallery source=”media: 83393,83405,83404,83403,83402,83401,83400,83399,83398,83397,83396,83395″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]