วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้แก่ นายจักรกฤษ จตุรพิธสุขสกุล นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ชั้นปีที่ 1 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีอุปกรณ์ใช้ยืมเรียน ในการนี้ งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้กับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ รายดังกล่าว

.

ข่าว : งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา