วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก จังหวัดตาก จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมทางชีวภาพ

ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก จังหวัดตาก จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนานวัตกรรมทางชีวภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายประสิทธิ์ โสภา สาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก จังหวัดตาก เป็นตัวแทนฝ่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยน้ำว้าเพื่อการส่งออก จังหวัดตาก ซึ่งการลงนามร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

[su_custom_gallery source=”media: 83362,83363,83364,83365,83366,83367,83368,83369,83370,83371,83372,83373,83374,83375,83376″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]