วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา   ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๕ วางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ข้าราชการ บุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้องค์กรนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเข้าพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

.

ภาพ : กองส่งเสริมศิลปวัฒธรรม  เครือข่าย MJU RADIO NEWS

.

[su_custom_gallery source=”media: 83300,83301,83302,83303,83304,83305,83306,83307,83308,83309,83310,83311,83312,83313,83314,83315,83316,83317,83318,83319,83320,83321,83322,83323,83324,83325,83326,83327,83328,83329,83330,83331,83332,83333,83334,83335,83336,83337,83338,83339,83340,83341,83342,83343,83344,83345,83346,83347,83348,83349,83350,83351,83352,83353,83354,83355″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]