วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนเชิญนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 08.08 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

[pdf-embedder url=”http://mjuradio.mju.ac.th/wp-content/uploads/2022/08/mjuกำหนดการโครงการครอบครูกิ๋นอ้อ-ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ-ประจำปี-2565.pdf” title=”mjuกำหนดการโครงการครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2565″]