วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี อดีตประธานมูลนิธิโครงการหลวง ณ กรุงเทพมหานคร

.
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี อดีตประธานมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
.
ข่าว : งานประสาน กองกลาง กรุงเทพ
.