วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จัดงานทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปี 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษา ณ หอพักพรพิรุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
.
.
[su_custom_gallery source=”media: 83233,83232,83231,83230,83229,83228,83227,83226,83225,83224,83223″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]