วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ไต้หวัน) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือทางวิชาการ

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องรับรองอินทนิล ชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาไต้หวันประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Yen-Heng Ouyang ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ไต้หวัน) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

.

On Friday, August 5, 2012 at the Inthanin reception room, office of the President Building, Assoc. Prof. Weerapon Thongma (President of Maejo University), Dr. Sutkhet Sakunthong (Assistant to the President), Assoc. Prof. Dr. Rapeephun Dangtungee (Dean of Maejo University International College), Dr. Winitra Leelapattana (Associate Dean of International College) along with personnel from the International Affairs Division and the Taiwan Education Center, together welcome distinguish guest, Mr. Yen-Heng Ouyang, Director of Education Department. Taipei Economic and Cultural Office in Thailand (Director of Education Division, Taipei Economic and Cultural Office in Thailand) for a visit to discuss potential academic cooperation and future collaboration

.