วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

03 ส.ค. 2022
10

เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565  ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และนายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในประเด็นการเพิ่มโอกาสในการศึกษาแบบต่อเนื่องโดยการให้โควต้านักศึกษา การเพิ่มโอกาสในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาและการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่คณะจัดขึ้น การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและบุคลากรที่เข้าศึกษาต่อ การวิจัยและใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ

.

ข่าว : คณะบริหารธุรกิจ

.

[su_custom_gallery source=”media: 83111,83112,83113,83114,83115,83116,83118,83119,83120,83121″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]