วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

(ฉบับ PDF คลิก)