วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชม ศึกษา ดูงานด้านการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ยอินทรีย์ มาตรฐาน IFOAM

01 ส.ค. 2022
10

วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับ คณะจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชม ศึกษา ดูงานด้านการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ การทำปุ๋ยอินทรีย์ มาตรฐาน IFOAM เพื่อเป็นปัจจัยในการผลิตพืชอินทรีย์ การปลูกกัญชาอินทรีย์เพื่อการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ บรรยายให้ความรู้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

.

[su_custom_gallery source=”media: 83049,83050,83051,83052,83053,83054,83055,83056,83057,83058,83059″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]