วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.09 น.รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า หัวหน้าส่วนราชการภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมเพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
.

ภาพ : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (เครือข่าย MJU RADIO )
.

[su_custom_gallery source=”media: 82960,82961,82962,82963,82964,82965,82966,82967,82968,82969,82970,82971,82972,82973,82974,82975,82976,82977,82978,82979,82980,82981,82982,82983,82984,82985,82986,82987,82988,82989,82990,82991,82992″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]