วันอังคาร, 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้วางพวงมาลาเคารพศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

.
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นางตรีรัตน์ มาร์คว๊าร์คเสน หัวงานประสานงาน (กรุงเทพ) กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วางพวงมาลาเคารพศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
.
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ถึงชีพิตักษัย เนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อ ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 03.40 น. ชันษา 101 ปี
.