วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบนโยบายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งสามวิทยาเขต และเยี่ยมชมพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ

.
วันนี้ 25/07/65 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะทำงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินทางมาประชุมมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องของการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และประชุมออนไลน์ ผ่านระบบMicrosoft Teams ไปยังงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร ในการนี้ ท่านอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข คณบดี ผศ.ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง ผู้ช่วยคณบดี คณะทำงานงานพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ประชุมร่วมกิจกรรมดังกล่าว
.
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
(เครือข่าย MJU RADIO NEWS)
.
[su_custom_gallery source=”media: 82898,82912,82910,82909,82908,82907,82906,82905,82904,82903,82902,82901,82900,82899″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]