มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช” ทำนุบบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ลำน้ำห้วยโจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีในการกล่าวต้อนรับและนำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช” ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรมการมอบกระสอบขาวเพื่อจัดทำฝายชะลอน้ำในหมู่บ้านแก่ผู้แทนชุมชน กิจกรรมปลูกต้นกล้าผักกูด พิธีลงแพปล่อยพันธุ์ปลาล่องรดน้ำต้นหญ้าแฝก กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช” และกิจกรรมประกอบอาหารอาหารกลางวันโดย ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง

.

ข่าว : กองส่งเสริมศิลปวัฒนาธรรม (เครือข่าย MJU RADIO NEWS)

.

[su_custom_gallery source=”media: 82861,82860,82859,82858,82857,82856,82855,82854,82853,82852,82851,82850,82849,82848,82847,82846,82845,82844″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]