วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิณ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล และจะนำออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ต่อไป

.

[su_custom_gallery source=”media: 82678,82677,82676,82675,82674,82673,82672,82671,82670,82669,82668,82667,82666,82665,82664,82663,82662,82661,82660,82659,82658,82657,82656″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]