วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สถานิวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดแท่นพระผาหลวง