วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยธรรม โดยถวายให้แด่ วัดแม่โจ้ วัดวิเวกวนาราม วัดทุ่งป่าเหมือด วัดทุ่งหมื่นน้อย และวัดห้วยเกี๋ยง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษาให้คงอยู่สืบไป ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.
ข่าว : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เครือข่าย MJU RADIO NEWS
.
[su_custom_gallery source=”media: 81756,81757,81758,81759,81760,81761,81762,81763,81764,81765,81766,81767,81768″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]