วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการควบคุมสัตว์ และสัตว์พิเศษ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยรักษาการแทนคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะการควบคุมสัตว์ และสัตว์พิเศษ รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ และฝึกปฏิบัติการ คณาจารย์ บุคลากร ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายภาคทฤษฏี และฝึกปฏิบัติการ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรม ณ คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม เพื่อนำไปใช้ประกอบการสมัครเรียน สมัครงานต่อไป

.
ข่าว : คณะสัตวแพทยศาสตร์
.

[su_custom_gallery source=”media: 81736,81737,81738,81739,81740,81741,81742,81743,81744,81745,81746,81747,81748″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดพิธีทำบุญและพร้อมเปิดให้บริการรักษาสัตว์อย่างเป็นทางการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการตรวจความพร้อมในการพิจารณาใบอนุญาตประกอบการสถานรักษาพยาบาลสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์เปิดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขแมวซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 256
จดหมายข่าว mjuradio เดือนกุมภาพันธ์ 2564
CPF มอบเงินสนับสนุนเขียนแบบอาคารคลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.แม่โจ้