วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปี 2565

.
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปี 2565 ณ อาคารเรือธรรมแม่โจ้ 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ในพิธีนิมนต์พระสงฆ์ 1 รูป สวดเจริญพุทธมนต์ และแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ จากนั้นพ่อครูพิธีได้นำทำพิธีบวงสรวงแบบพื้นเมืองล้านนา ถวายเครื่องเซ่นไหว้พร้อมรำถวายและเจิมหน้าผากบรรดาลูกศิษย์เป็นลำดับ พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษและยังเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ที่ได้มอบวิชาความรู้ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือการแสดงอีกทั้งยังเป็นการพบปะกันระหว่างครูบาอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทักษะการแสดงเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือศิลปะทางด้านการแสดงตนเองต่อไป
.
ข่าว : กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เครือข่าย MJU RADIO NEWS
.
[su_custom_gallery source=”media: 81689,81690,81691,81692,81693,81694,81695,81696,81697,81698,81699,81700,81701,81702,81703,81704,81705,81706,81707,81708,81709,81710,81711,81712,81713,81714,81715″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]