วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นางประนอม จันทรังษี ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากร กองกลาง ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งในปีนี้นำไปถวาย ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย พัฒนาจิตใจบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสืบไป

.

[su_custom_gallery source=”media: 81645,81646,81647,81648,81649,81650,81651,81652,81653,81654″ limit=”100″ link=”lightbox” width=”150″ height=”150″ title=”never”]