วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

.
เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา งานวิชาการและวิจัย ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง 104 อาคารเทพ พงษ์พานิช ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.บัญญัติ มนเฑียรอาสน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้กล่าวต้อนรับ ให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ตลอดจน คณะผู้บริหาร ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดแพร่ ร่วมแสดงความยินดีกับกิจกรรมดังกล่าว
.
ข่าว : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เครือข่าย MJU RADIO NEWS
.